Vidaus tvarkos taisyklės sodyboje „Tarp liepų“

Sodybos svečiai privalo susipažinti su sodybos išplanavimu ir aplinka, reljefiškumu, apšvietimu, sodybos teritorijoje esančiais vandens telkiniais, savarankiškai įsivertinti galimas grėsmes Užsakovui ar jo svečiams, ar jų turtui ir imtis protingų priemonių joms išvengti, o, esant reikalui, apie nustatytas grėsmes, kurių Užsakovas negali savarankiškai protingomis priemonėmis išvengti, nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją.

Svečiai rezervavę apgyvendinimo ir gretutines kaimo turizmo, (stovyklavimo) paslaugas sodyboje ar atskiruose sodybos pastatuose, patalposes  ar teritorijoje gali naudotis:
 • Priskirtu namu, teritorija, patalpa ar miegamuoju kambariu su jam skirtu sanitariniu mazgu ir kambaryje esančiomis materialinėmis vertybėmis;
 • Patalpoms, kambariui priskirta virtuve (jei sutartyje numatyta), joje esančiais indais ir įranga;
 • svetaine, biblioteka, (už pavėsines, stacionarų grilių, malkas mokama atskirai);
 • patalpose esančia televizijos ir audio aparatūra;
 • pirtimi, kubilu (už papildomą mokestį), bet patiems kūrenti pečius, savarankiškai naudoti malkas draudžiama);
 • belaidžiu internetu (už papildomą mokestį );
Sodybos teritorijoje svečiai gali naudotis, jei yra sutarta su Paslaugų teikėju:
 • laužaviete;
 • sporto aikštele ir esančiu sporto inventoriumi;
 • vaikų žaidimo aikštele;
 • svečiai gali maudytis tvenkinyje, tik įsitikinę savo saugumu tam skirtose vietose;
 • žvejoti tik paleidžiant sugautą žuvį (suderinus su šeimininkais arba jų įgaliotu asmeniu);
Sodybos svečiai privalo:
 • būti susipažinę su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis;
 • prieš atvykus arba atvykus į sodybą, sumokėti pilną sutartą mokestį už paslaugas ir nustatyto dydžio depozitą, o sodybos šeimininkai ar jų įgaliotas asmuo,(jei užsakovas reikalauja) išrašo atitinkamus buhalterinius dokumentus apie gautą mokestį;
 • depozitas yra grąžinamas užsakovui, jei sodyba ar atskiros numatytos sutartyje patalpos yra grąžinamos tvarkingos, nėra dūžių, nesulaužytas, nesugadintas inventorius ar be kitų materialių nuostolių.
 • svečiams atsisakius rezervavimo, likus trumpiau nei 45 d arba neišbuvus nustatyto sutarto laiko (para skaičiuojama nuo 14 val. iki kitos dienos 11 val.), šeimininkai neprivalo grąžinti dalies mokesčio už neišbūtą laiką; Papildomo laiko kaina turi būti numatyta susitarime.
 • susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis;
 • užsisakius papildomas mokamas paslaugas sodyboje, už jas iš karto sumokėti;
 • rezervuojant atskiras patalpas, vietas sodyboje ar visą sodybą, iš anksto sumokėti užstatą 50% dydžio, kuris bus įskaičiuotas, pilnai atsiskaitant, atvykus į sodybą.
 • prieš išvykstant iš sodybos, priduoti patalpas tvarkingas ir švarias, išsivežti visas savo nerūšiuotas šiūkšles, dalyvauti priduodant patalpas bei materialines vertybes sodybos šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaityti iš karto, priduodant patalpas, jei yra šeiminkų sutikimas. Visais kitais atvejais užsakovas atstato sugadinimus ir materialinius nuostolius dengia savo sąnaudomis ir lėšomis.
 • visais atvejais žalos įvykis yra fiksuojamas policijoje;
 • taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją ;
 • savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems sodybos svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei sodybos teritorija, paisyti LR nustatytomis ramybės valandomis numatyto elgesio;
 • savo asmeninius daiktus laikyti tik savo išnuomotame kambaryje arba automobilyje (už asmeninių daiktų saugumą šeimininkai neatsako); Sodyboje draudžiama:
 • pastatų viduje rūkyti, mėtyti lauke nuorūkas, mėtyti tarą ir maisto atliekas, šiukšlinti sodybos pastatuose ir teritorijoje;
 • be suderinimo su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu kūrenti sodyboje židinius, pečius ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas;
 • į sodybą draudžiama atsivežti ir laikyti sodyboje šunis, kates ar kitus gyvūnus;
 • be šeimininkų ar jų patikėtinio leidimo pernešioti sodyboje esantį materialųjį turtą ir inventorių;
 • maudytis neblaiviame stovyje;
 • leisti vaikams žaisti prie tvenkinio ir aikštelėje sodybos teritorijoje be tėvų ar suaugusiųjų priežiūros;
 • leisti vieniems vaikams ir nepilnamečiams maudytis ;
Svečių atsakomybė:
 • svečiai visiškai ir pilnai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą ( už padarytą žalą klientas atsako LR įstatymais nustatyta tvarka);
 • jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai;
 • klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų, ar sužalojus savo turtą dėl savo neatsargumo, pačiam pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, sodybos šeimininkai už tai neatsako;
 • už teikiamų paslaugų kokybę atsako sodybos šeimininkai ar jų įgaliotas asmuo pagal LR kaimo turizmo įstatymą.

 

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės

Svečiai privalo:
 • tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros;
 • rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
 • ugnies židinius kūrenti tik gavus sodybos šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir išklausius instruktažą;
 • malkas dėti tik tam skirtose vietose, per saugų atstumą nuo atviros ugnies;
 • kūrenantis ugnies židiniui, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis;
 • miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies ( nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies);
 • sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtose vietose (įrenginiuose, inžineriniuose statiniuose ir lauko židinyje). Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti;
 • vaikams maudytis, irstytis savo pripučiamomis valtimis, žvejoti galima tik kartu su tėvais ar globėjais;
 • pastatų mansardose, balkonuose ir sodybos teritorijoje esančiose pavėsinėse nelipti ir nesėdėti ant tvorelių;
 • elgtis taip, kad nesudarytų pavojaus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei pavojaus;
 • sportinius įrenginius ir kitą inventorių naudoti tik pagal paskirtį;
 • kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;
 • svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;
 • už sodyboje muzikos sukeltą triukšmą po vidurnakčio atsako pagrindinis grupės svečių užsakovas (paslaugų užsakovas);
 • už sodyboje esančių svečių supažindinimą su šiomis taisyklėmis atsakingas paslaugas sodyboje ar atskiras patalpas užsakantis asmuo ( svečių grupės atsakingas asmuo – pagrindinis užsakovas) ;
 • už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos namų viduje, laiptynėse vaikščiojimo takuose miške, kieme, vaikų žaidimo aikštelėse, sporto aikštelėse, pirtyse, maudantis tvenkinyje ar upėje, baidarių žygyje, atokvėpio aikštelėse prie Šventosios upės kranto ir kitose vietose yra atsakingi patys poilsiautojai;
 • už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias;
 • tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą: neleisti vaikams vaikščioti bei bėgioti prie sodybos šeimininkų šuns saugomos teritorijos, erzinti ir maitinti sodybos šunį;
 • pagrindinis patalpų ar sodybos užsakovas įsipareigoja, sudarydamas sutartį, supažindinti, visus grupėje dalyvaujančius asmenis, sodybos svečius, su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai pilnai atsako už tai, kad esantys sodyboje poilsiautojai laikytųsi šių taisyklių. Taip pat neša atsakomybę prieš sodybos šeimininkus ar jų įgaliotą asmenį ir užtikrina nustatytą tvarką ir privačios valdos sampratą sodybos teritorijoje.