Laukinių žvėrių stebėjimas

Sodybos laukinių žvėrių aptvaruose gyvena 16 šeimos dėmėtųjų elnių ir danielių.